[1]
Szczepanik, P. 2021. Odpowiedź na recenzję Kamila Kajkowskiego: „Jak historia badań nad religią Słowian może stać się historią rozczarowań – o poszukiwaniu rzeczywistości mitycznej i… etyce badacza. Uwagi na temat książki Pawła Szczepanika Rzeczywistość mityczna Słowian północno-zachodnich i jej materialne wyobrażenia, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020, „Slavia Antiqua”, t. 61, s. 183-211”. Albo o tym, jak napisać nieetyczną recenzję. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 62 (lis. 2021), 413–434. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.18.