(1)
Krahel, M. Atypowe Zabytki Szkutnictwa wczesnośredniowiecznego Ze Stanowiska 3 W Wolinie. sa 2018, 231-255.