(1)
Janowski, A. Aggersborg. The Viking-Age Settlement and Fortress, Red. Else Roesdahl, Søren M. Sindbæk, Anne Pedersen, David M. Wilson. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, T. 82, Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab 2014, Ss. 478. sa 2015, 267-273.