(1)
Skoczylas, J. Gipsowe Zaprawy Murarskie W początkach państwa Polskiego. sa 2014, 171-178.