(1)
Sikora, J. O Interpretacji Etnicznej wczesnośredniowiecznych pochówków Elitarnych. Skandynawowie W państwie Pierwszych Piastów I Na Pomorzu?. sa 2018, 61-96.