(1)
Gruszka, B.; Kara, M. Wybrane Znaleziska Ceramiki O Cechach Warsztatowych Ze Starszych Faz Wczesnego średniowiecza Z południowo-Zachodniej Wielkopolski I południowo-Wschodniej części Ziemi Lubuskiej W świetle Badań Specjalistycznych. sa 2018, 241-265.