(1)
Ratajczyk, Z. Jednak Ostrogi – brązowe Okucia Typu Lutomierskiego W świetle Najnowszych Badań Na Cmentarzysku W Ciepłem, Gm. Gniew. sa 2018, 287-305.