(1)
Pawlak, E.; Wawrzyniak, P. Badania W kościele Pw. Św. Apostołów Piotra I Pawła W Rąbiniu, Pow. Kościański. Przyczynek Do studiów Nad Sakralną Architekturą romańską W Polsce. sa 2018, 137-158.