(1)
Kara, M. Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa W Poznaniu „Od Archeologii Józefa Kostrzewskiego Do współczesnych Nauk O przeszłości społecznej”. Przegląd Poruszonej Problematyki. sa 2018, 179-188.