(1)
Brzostowicz, M. Problematyka zachodniosłowiańskich grodów Plemiennych W świetle Badań Archeologicznych W Dorzeczu Dolnej Parsęty. sa 2019, 93-116.