(1)
Jöns, H.; Kowalska, A. B. Z Badań Nad obecnością skandynawów Na południowym wybrzeżu Bałtyku W początkach średniowiecza. sa 2019, 117-128.