(1)
Sawicka, J. Późnośredniowieczne Naczynia Z Międzyrzecza. Przyczynek Do studiów Nad Pochodzeniem I użytkowaniem wyrobów Szklanych. sa 2020, 371-392.