(1)
Kaczmarek, M. Tadeusz Malinowski (1932-2018). Wspomnienie. sa 2020, 407-411.