(1)
Krzyżanowska, M. ŹRÓDŁA PISANE I ARCHEOLOGICZNE A POSTRZEGA NIE ORGA NIZA CJI PRODUK CJI SZK ŁA RZYMSKIEGO W LITERATURZE POLSKIEJ. sa 2020, 67-84.