(1)
BANASZAK, D.; TABAKA, A. ŚLADY WIERZEŃ POGAŃSKICH NA PRZYKŁADZIE ZNALEZISK Z OSTROWA LEDNICKIEGO. sa 2020, 117-134.