(1)
Sawicka, J. WCZESNOŚREDNIOWIECZNY SZKLANY PACIOR Z KRUSZWICY. sa 2021, 217-232.