(1)
Karczewska, J.; Karczewski, D. NADGOPLAŃSKI GRÓD SZARLEJ I JEGO WŁAŚCICIELE W ŚREDNIOWIECZU. sa 2021, 399-412.