(1)
Szczepanik, P. Odpowiedź Na Recenzję Kamila Kajkowskiego: „Jak Historia Badań Nad Religią Słowian może Stać Się Historią Rozczarowań – O Poszukiwaniu rzeczywistości Mitycznej i… Etyce Badacza. Uwagi Na Temat książki Pawła Szczepanika Rzeczywistość Mityczna Słowian północno-Zachodnich I Jej Materialne wyobrażenia, Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2020, „Slavia Antiqua”, T. 61, S. 183-211”. Albo O Tym, Jak Napisać Nieetyczną Recenzję. sa 2021, 413-434.