(1)
Łuczyński, M. „Światowid ” Ze Zbrucza – Kontrowersyjny Symbol pogańskiej Słowiańszczyzny. sa 2015, 53-85.