Andrzejewski, A. (2016). Profesor dr hab. Leszek Kajzer (1944-2016). Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (57), 9–12. https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.1