Janowski, A., Popławska, D., Mazurek, S., & Szychowska-Krąpiec, E. (2015). Nyckelharpa z Wolina. Przyczynek do historii instrumentów strunowych w średniowiecznej Europie. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), 215–230. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.11