Krahel, M. (2018). Atypowe zabytki szkutnictwa wczesnośredniowiecznego ze stanowiska 3 w Wolinie. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), 231–255. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.12