Sikorski, D. A. (2015). Komentarz do tekstu Krystyny Łukasiewicz. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (56), 265-266. https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.14