Banasik, W. (2018). Dagomea Mieszko. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), 21–60. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/11934