Sikora, J. (2018). O interpretacji etnicznej wczesnośredniowiecznych pochówków elitarnych. Skandynawowie w państwie pierwszych Piastów i na Pomorzu?. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), 61–96. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/11935