Janowski, A., & Zamelska-Monczak, K. (2016). Sacrum – profanum. Dwa żywoty misy mosiężnej z Santoka. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (57), 199–219. https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.9