Pawlak, P. (2018). Ku początkom Poznania – nowo odkryta osada z zarania wczesnego średniowiecza. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), 143–219. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12472