Sikorski, A. (2018). Odciski tkaniny płóciennej na naczyniu z Poznania Nowego Miasta (stan. 362). Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), 237-240. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12474