Gruszka, B., & Kara, M. (2018). Wybrane znaleziska ceramiki o cechach warsztatowych ze starszych faz wczesnego średniowiecza z południowo-zachodniej Wielkopolski i południowo-wschodniej części ziemi Lubuskiej w świetle badań specjalistycznych. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), 241-265. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12475