Jankowski, A. (2018). Kilka uwag o odważniku z domniemanym znakiem runicznym znalezionej na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), 267-273. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12480