Ratajczyk, Z. (2018). Jednak ostrogi – brązowe okucia typu lutomierskiego w świetle najnowszych badań na cmentarzysku w Ciepłem, gm. Gniew. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), 287–305. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12486