Sikorski, D. A. (2018). O nieszczęsnym Mieszku Lambercie (po raz ostatni). Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (54), 321–336. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/12488