Leszka, M. J. (2018). Bunt Michała przeciw carowi Piotrowi (?930). Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), 15–23. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.2