Brzozowska, Z. A. (2018). Bułgarski car Piotr i jego żona Maria Lekapena w Latopisie Helleńskim i Rzymskim drugiej edycji. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), 25–40. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.3