Krzyżanowska, M., & Frankiewicz, M. (2018). „Paciorki mozaikowe w otwartym palenisku?”. Kontynuacja badań. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), 41–54. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.4