Pawlak, E., & Wawrzyniak, P. (2018). Badania w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu, pow. kościański. Przyczynek do studiów nad sakralną architekturą romańską w Polsce. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), 137–158. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.9