Michalak, A., & Socha, K. (2018). A sword scabbard chape with a depiction of a bird of prey from the surroundings of Kostrzyn. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), 159–174. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.10