Kara, M. (2018). Multidyscyplinarna konferencja naukowa w Poznaniu „Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej”. Przegląd poruszonej problematyki. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (58), 179–188. https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.12