Kara, M., Michałowski, A., & Rębkowski, M. (2019). Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza, czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), 9-19. https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.1