Jöns, H., & Kowalska, A. B. (2019). Z badań nad obecnością skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w początkach średniowiecza. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), 117–128. https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.5