Rębkowski, M. (2019). O znaczeniu Świny we wczesnym średniowieczu. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), 153-166. https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.7