Musin, A. (2019). The rise of Novgorod revisited. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), 167-196. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/18094