Chudziak, W. (2019). Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), 197–222. https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.9