Florek, M. (2019). Osadnictwo obcoplemienne i obcoetniczne w okolicach Opatowa i Sandomierza we wcześniejszym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych i toponomastycznych. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), 281-312. https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.13