Łuczkiewicz, P., Andrzej Michałowski, A., & Schuster, J. (2019). Międzynarodowa Konferencja Archeologia Styków – Przestrzeń i czas / Schnittstellen Archäologie – Raum und zeit, Puszczykowo 16-18 maja 2018 roku. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), 317-319. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/18100