Pawlak, P. (2018). Henryk Klunder (1957-2018). Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (59), 313-316. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sla/article/view/19318