Domański, G. (2020). Ze studiów nad dziejami klasztoru Kanoników Regularnych na górze Ślęży. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (60), 239–254. https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.9