Kaczmarek, M. (2020). Tadeusz Malinowski (1932-2018). Wspomnienie. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (60), 407–411. https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.18