GRZESIK, R. (2020). BIBLICKÁ BABYLONSKÁ VEŽA A ANTICKÍ ĽUDIA. HĽADANIE VLASTNÝCH PREDKOV V STREDOVEKU. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), 15-22. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.2