Krzyżanowska, M. (2020). ŹRÓDŁA PISANE I ARCHEOLOGICZNE A POSTRZEGA NIE ORGA NIZA CJI PRODUK CJI SZK ŁA RZYMSKIEGO W LITERATURZE POLSKIEJ. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim, (61), 67–84. https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.6